„Lubię dzieci i myślę, że je rozumiem…”

Zdzisław Witwicki

Plenery Ilustratorów w Krasnobrodzie

Krasnobród jest dla ilustratorów miejscem rozpoznawalnym i przyjaznym. Od wielu lat przyjeżdżają tu na plenery znani i lubiani artyści z całej Polski. Plenery są dla ilustratorów okazją do integracji, konfrontacji i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, a dla Krasnobrodu – możliwością wzbogacenia powstającej w Domu Kultury kolekcji o kolejne ilustracje.
Po raz pierwszy artyści przyjechali do Krasnobrodu w 1984 roku na zaproszenie Marii Grażyny Szpyry, ówczesnej dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu, która wspólnie ze Zbigniewem Rychlickim, dyrektorem d/s artystycznych wydawnictwa „Nasza Księgarnia”, autorem znanego na całym świecie wizerunku plastycznego Misia Uszatka, zorganizowała pierwszy ogólnopolski plener ilustratorów. Ideę spotkań wsparły największe autorytety polskiej ilustracji – Olga Siemaszko, Janusz Stanny i Józef Wilkoń.
Na plenerach spotykali się wybitni artyści z całej Polski, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy „polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi wyróżniający się graficy, którzy dopiero rozpoczynali swoją drogę twórczą, m.in.: Waldemar Andrzejewski, Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Jerzy Flisak, Elżbieta Gaudasińska, Mateusz Gawryś, Hanna Grodzka – Nowak, Artur Gołębiowski, Andrzej Heidrich, Jerzy Heintze, Maciej Jędrysik, Wojciech Kołyszko, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Maria Mackiewicz, Wiesław Majchrzak, Grzegorz Marszałek, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Michałowska, Marian Nowiński, Wanda i Bogusław Orlińscy, Ewa Kozyra-Pawlak, Paweł Pawlak, Mirosław Pokora, Zbigniew Rychlicki, Olga Siemaszko, Mirosław Tokarczyk, Bożena Truchanowska, Mieczysław Wasilewski, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Halina Zakrzewska-Zaleska, Agnieszka Żelewska.
Plenery w tej formie trwały do 2000 roku tj. do czasu połączenia zamojskiego BWA z Galerią Sztuki Współczesnej.
W 2006r., po kilku latach przerwy, Maria Grażyna Szpyra razem z wybitnym artystą Januszem Stannym reaktywowała spotkania ilustratorów w Krasnobrodzie pod nazwą warsztaty, które odbywają się do dziś, tyle, że pod pierwotną nazwą – plenery, a listę uczestników stale wzbogaca o nowe nazwiska – Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Jolanta Marcolla, Marianna Oklejak, Piotr Rychel, Elżbieta Wasiuczyńska i Magdalena Wosik.
Warsztaty, obecnie plenery i wystawy prezentujące efekty pracy twórczej artystów organizuje przy z współpracy Krasnobrodzkim Domem Kultury, który jest też wydawcą albumowych wydawnictw towarzyszących wystawom.
W efekcie współpracy powstały interesujące wystawy i wysoko oceniane przez specjalistów publikacje, drukowane ze środków pozyskanych z programów MKiDN i współpracujących placówek: Korczak i jego dzieło, Maria Konopnicka – O Krasnoludkach i o Sierotce Marysi, Pieśń ujdzie cało – Polskie pieśni patriotyczne, Tam za dworem, za jeziorem – Pieśni i piosenki ludowe, Chrzest Polski w ilustracjach i inne.
Wystawy poplenerowe, poszerzone o prace uczestników wcześniejszych edycji, w tym twórców uprawiających inne dziedziny sztuki, cały czas budzą zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i za granicą – we wrześniu br. w BWA w Sieradzu otwarta będzie wystawa Chrzest Polski w ilustracjach, a w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim – Korczak i jego dzieło. W tym roku prezentowane już były ilustracje do kołysanek A, a, a… kotki dwa w CK w Mielcu, a w Lidzbarku wystawa Tam za dworem, za jeziorem – Pieśni i Piosenki ludowe. W zeszłym roku wystawa Pieśń ujdzie cało – Polskie pieśni patriotyczne pokazana była w BWA w Wałbrzychu i w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim.
Rekordową ilość pokazów miała do tej pory wystawa Korczak i jego dzieło, będąca pokłosiem pleneru z 2006r., eksponowana w różnych placówkach i instytucjach, takich jak: biura wystaw artystycznych, galerie sztuki, centra kultury, biblioteki, muzea, a nawet szkoły na terenie całej Polski m.in.: w Białymstoku, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koninie, Krakowie, Krasnobrodzie, Krośnie, Lesznie, Lublinie, Miechowie, Mielcu, Nowym Sączu, Olsztynie, Oświęcimiu, Rzeszowie, Rybniku, Sieradzu, Sopocie, Wałbrzychu, Wągrowcu, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, w Muzeum Narodowym w Kielcach, w Muzeum w Żyrardowie, w szkolnej galerii w Rozniszewie.
Wystawa prezentowana była też na Poznańskich Spotkaniach Targowych, na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Warszawie, na Festiwalu Kultury Żydowskiej w krakowskiej synagodze Kupa, w Instytucie Polskim w Pradze, Bratysławie i innych.
Autorem i kuratorem projektu jest Maria Grażyna Szpyra, która od blisko 40 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa). Za całokształt działań w tej dziedzinie otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Tekst zaczerpnięty ze strony Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Ciekawe informacje na temat poplenerowych (po warsztatowych) wystaw ilustracji znajdują się w zakładce „Galeria Ilustracji”

VI Ogólnopolski Plener Ilustratorów, Krasnobród 2011. Bogusław Orliński, Jolanta Marcolla, Elżbieta Wusiczyńska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Zdzisław Witwicki, Anna Sędziwy, Hanna Grodzka-Nowak.
VI Ogólnopolski Plener Ilustratorów, Krasnobród 2012. Od lewej stoją: Bogusław Orliński, Krystyna Lipka Starbałło, Elżbieta Wusiczyńska, Artur Gołębiowski, Wanda Orlińska, Zdzisław Witwicki. Siedzą od lewej Jolanta Marcolla, Grażyna Szpyra (kurator), prof. Janusz Stanny, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Hanna Grodzka-Nowak, Katarzyna Stanny, Krystyna Michałowska.

Ciekawe miejsca zewnętrzne

Bardzo obszerny i wnikliwy artykuł o życiu i twórczości Zdzisława Witwickiego.

Piękny artykuł Pani Ewy Grudy w stulecie urodzin Zdzisława Witwickiego.
Publikacja 2021.

Informacja znajduje się na stronie przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego przy ul. Kruczej w Warszawie.

Strona prywatna poświęcona książkom dla dzieci. Encyklopedia wiedzy o autorach i wydaniach. Zawiera dużo opisów i Ilustracji.

Artykuł o Zdzisławie Witwickim z okazji zbliżającej się 88 rocznicą urodzin.
Autor Maria Kolesiewicz. Publikacja 2009.

Artykuł o Zdzisławie Witwickim na stronie Galerii na Piętrze przy Szkole Podstawowe im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie w związku z wystawą prac Artysty, która miała tam miejsce. Publikacja 2012.

Strona artysty i konesera sztuki z Manchesteru. Pisze z pasją o sztuce i artystach. Bogate źródło inspiracji.

Informacja o zakończeniu wystawy w Muzeum Książki Dziecięcej na stronie  Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Publikacja 2010.

Materiały wideo dostępne na YouTube

Kolaż na zaproszenie na spotkanie z okazji 80-lecia urodzin.